селско стопанство

Земеделие и селско стопанство

Тук може да откриете много полезна информация свързана със земеделието в България и чужбина.

Селско стопанство

Селско стопанство (2)

Вторник, 19 Март 2013 09:57

Биологичното селско стопанство

Написана от
За биологично селско стопанство може толкова много да се изговори, колкото цял роман да бъде написан. И в общи линии тук само ще се спрем на кратка и систематизирана характеристика. Биологичното селско стопанство е вид и мерител за качество. Спецификата и уникалността му се състоят в това, че правилата за производство могат да се прилагат от много на брои производители, сред множеството страни, а от друга страна, че чрез него се контролира не самият краен продукт, а процеса на производство. Това, какъв тип производство ще избере отделният производител, зависи изцяло от личното му решение. Производителя на селскостопанска продукция решава дали да се занимава с земеделие свързано с органична продукцията по други методи. Приемайки обаче да създава качествено биологично производство той трябва да се придържа към стриктното спазване на правила и стандарти, да подлежи на строг контрол, който се извършва от независим контролен орган. Всичко това гарантира продукти, които са произведени…
Наред с множеството изисквания, които имат институциите по Земеделие и гори, Министерството и изискванията на ЕС, за развитие и отглеждане на стопански животни се нареждат и някои специфики по отношение на храненето, профилактиката им и т.н. Ето и няои от тях, с които някои фермери вече са на ясно, а за други сега предстои да се информират. Като основен принцип при хранене на добитъка от биологичен произход е те да бъдат отглеждани в органичните системи и да се хранят по специални за всеки отделен вид диети. Така например храненето на паша, трябва да е максимизирано, като се обогатява с добавяне на минерали, химически елементи и витамини. Всичко това е нужно, ако стопанските практики не са достатъчни да набавят необходимото. Разбира се за отглеждането на биологични животни, напълно забранени са храни съдържащи разтворими компоненти извлечени от храните, изкуствените амино-киселини, както и антибиотични обогатители. За всичкият добитък отглеждан в органичните системи, изискването…