селско стопанство

Земеделие и селско стопанство

Тук може да откриете много полезна информация свързана със земеделието в България и чужбина.

Фермерство

Фермерство (5)

Вторник, 19 Март 2013 08:41

Животновъдни производители

Написана от
Постоянно се появяват нови и специфични изисквания за фермерите, производители на животинска продукция. Към момента нещата се свеждат до хиляди изисквания, които следва да бъдат спазени, с цел крайната продукция да бъде не само качествена, но и призната по най-високите стандарти и да спада към категорията биологични продукти. Така например за производителите и вносителите на земеделски продукти и храни, създадени по биологичен начин, са длъжни да информират за дейността си Изпълнителна агенция “Българска служба за акредитация”. Те следва да имат разрешение от министъра на земеделието и горите като контролен орган и да са регистрирани от него. Биологично произведените земеделски продукти и храни, получават съответна сертификация и се означават с национален знак за документиране на тяхното биологично производство. За продуктите от животински произход се изисква да са родени от органично отгледани от майки, с това се гарантира за тяхното качество и екологичност. Тяхното стопанисване е свързано с редица изисквания и нужните за…
Вторник, 19 Март 2013 08:41

Рибовъдно фермерство

Написана от
Инвестицията в сектора за Аквакултури сега предлага изключително атрактивни възможност за бизнеса. През последните няколко години квотата на улов на калкан и други риби от Черно море е била между 50 тона и 43,2 тона за последните няколко години. Спадането й е тенденция, която се изисква в световен мащаб, а изхода е един и той е изграждане на аква ферми и развъдници, които да се стимулират от Европейската програма за развитие рибарството. Всичко това ще доведе до създаване на нови обекти за развъждане и отглеждане на риба, както и на множество аква продукти. Плановете са мярка 2.6 за Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултури да стартира успешно и да набере широка популярност. В последните години в България се уличи търсенето на риба и аква продукти. Търсенето на разнообразни видове риба нараства. С този прираст нараства и броят на специализирани търговски обекти, които са насочили дейността си…
Вторник, 19 Март 2013 08:40

Вертикално фермерство

Написана от
Службата за аграрно развитие има идеята да изработи проект за вертикално фермерство. Негов инициатор е Диксън Деспомие. Той е професор по здрава околна среда и преподава в Колумбийския университет в Ню Йорк. Проекта за този вид иновативно фермерство е създаден през 1999 г., а информацията за първите най-ранни публикации по отношение на вертикалното отглеждане на растенията датират още от 1915 г. Имайки в предвид бързо нарастващата численост на населението и растящите нужди от храни по целия свят, осигуряването на храни става огромен проблем, за който трябва да се вземат сериозни мерки. Според проучвания и статистически данни през 2050 г. населението на Земята ще наброява 9 милиарда души, а това неминуемо ще доведе до намаляване на земеделските площи, наред с това много от тях ще са изтощени в резултат на непрестанното използване в последните 60 години. Всички тези цифри, факти и данни подтикват професор Деспомие и студентите му да се впуснат…
Вторник, 19 Март 2013 08:39

Модерно фермерство на етажи

Написана от
Кога ли ще дойде момента, когато и у нас фермерството и най-модерните технологии ще са нещо обичайно, вместо да се прехласваме и възхищаваме на чуждите фермери. И все пак докато настъпи този момент е добре за всички любители и хора, чиято дейност е свързана с фермерство да се интересуват от новите възможности, технологии и изисквания. Така например на скоро в Корея бе представена уникална по външност и структура ферма на няколко етажа. Високотехнологичния селскостопански двор се превърна в туристическа забележителност. Тази най-нова ферма е разположена в южнокорейският град Сувон, на около 25 километра на юг от столицата Сеул. Сградата е построена на три етажа и е интересен факта, че насред двумилионния град се отглеждат зеленчуци. Не се използват никакви пестициди, а обслужването става напълно автоматично. От тази ферма реколта се добива целогодишно, без времето да оказва влияние на производството. Тя е изключително богата и сходна с реколтата от оранжерия. Проекта…
Вторник, 19 Март 2013 08:39

Краве фермерството в България

Написана от
Нова дейност или нещо, което години наред е „спало“, някъде там приглушено. Истината е, че кравефермите в България едва сега стартират своята дейност. Интересни са и някои явни факти и данни, с които биха могли да се запознаят любителите и самите фермери. Така например за дребните и средни фермери, занимаващи се с млечни ферми, където размерите на кравефермите за ЕС продължават да е за дребните в порядъка на 10-20 крави, а за средните от 50 до 100 крави. За едрите кравеферми капацитета е над 200 крави и те са привилегия за тези, които имат натрупани много знания и опит в сферата с отглеждане на рави и са готови да инвестират големи количества средства за закупуване на нови технологии. Както всяка дейност в животновъдното стопанство, така и тук се изискват много усилия, за да се постигне един задоволителен ръст. За средния размер на млечните ферми у нас, все още се изискват…