селско стопанство

Земеделие и селско стопанство

Тук може да откриете много полезна информация свързана със земеделието в България и чужбина.

Вторник, 19 Март 2013 08:41

Рибовъдно фермерство

Написана от 
Оценете
(0 гласа)

Инвестицията в сектора за Аквакултури сега предлага изключително атрактивни възможност за бизнеса.

През последните няколко години квотата на улов на калкан и други риби от Черно море е била между 50 тона и 43,2 тона за последните няколко години.

Спадането й е тенденция, която се изисква в световен мащаб, а изхода е един и той е изграждане на аква ферми и развъдници, които да се стимулират от Европейската програма за развитие рибарството.

Всичко това ще доведе до създаване на нови обекти за развъждане и отглеждане на риба, както и на множество аква продукти.

Плановете са мярка 2.6 за Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултури да стартира успешно и да набере широка популярност.

В последните години в България се уличи търсенето на риба и аква продукти. Търсенето на разнообразни видове риба нараства. С този прираст нараства и броят на специализирани търговски обекти, които са насочили дейността си в продажбата на рибни продукти и аквакултури, с цел да отговорят на нуждите на местния пазар. Данните обаче сочат, че размерите им все още не са задоволителни. Тенденцията е преработката и маркетинга на продукти от риболова и аква културите да стане още по-привлекателна и кандидатстването по мярката 2.6 да даде добра възможност.

Финансирането по мярката за риболовното фермерство е свързана с

изграждане и нарастване на производствения капацитет на нови и съществуващи вече пазарни единици. Всяка една от тях има максимални нива за финансиране.

Всичко това се прави, с цел да се подпомогне малките и средни предприятия. Ползите са, че земята спада като признат разход, а това е още една привилегия за фермерите в рибарството. Подпомогнати са проектите по изграждане, оборудване, разширяване и модернизиране на предприятията в сферата на рибното производство.

Прочетена 1177 пъти