селско стопанство

Земеделие и селско стопанство

Тук може да откриете много полезна информация свързана със земеделието в България и чужбина.

Вторник, 19 Март 2013 09:59

Структурата на растениевъдството

Написана от 
Оценете
(1 глас)

Към структурата на растениевъдството се отнасят многообразието на растителния свят, който в общи линии се свежда до следните категории, от които дават началото множество други производства в това число и силното развитие на селското стопанство:

Зърнените култури, които заемат най-големия дял сред посевните площи и намират най-широко приложение в общия обем на продукцията. Според предназначението си се поделят на зърнено-хлебни, зърнено-фуражни, зърненобобови растения и ориз. За зърнените култури е известно, че служат за храна, фураж, производство на лекарства и други. Зърнените храни се транспортират лесно и са в основата на външната и вътрешната търговия във всяка страна.
За България зърнени култури, с най-голямо значение са пшеница, царевица и ечемик.

Техническите култури са суровини за хранителната, текстилната и парфюмерийно козметичната промишленост.
Зеленчукови насаждения са също водещ отрасъл в много страни. Сред тях се произвеждат множеството плодови трайни и нетрайни насаждения, както и едногодишните зеленчуци.

Трайни насаждения, към тях спадат лозята и овощните насаждения.
Фуражните култури, така важни за развитието на друг селскостопански отрасъл животновъдството. Те са и причината той да се развива така масово.

В България вскеи един от аспектите по горе изброени от растениевъдството е развит до голяма степен, като приоритет и водещ е първият.

Към зърнените култури трите основни по важност имат следните значения:

Пшеницата, която се отглежда най-добре по богати на хумус почви. И основно е развита в районите на Североизточна, Северозападна и Югоизточна България.
Царевицата е зърнено-фуражна култура, използвана и за производство на масло, брашно, скорбяла и както и редица други хранителни продукти. Тя е култура, която вирее в богати почви и се отглежда предимно в Горнотракийската низина и Дунавската равнина.
Ечемикът спада към културите изискващи вегетационен период и това определя късното и засяване като втора култура. В България се развива в Югоизточната част и Дунавската равнина. 

Прочетена 1127 пъти