селско стопанство

Земеделие и селско стопанство

Тук може да откриете много полезна информация свързана със земеделието в България и чужбина.

Вторник, 19 Март 2013 09:59

Значение на растениевъдството

Написана от 
Оценете
(3 гласа)

Отрасъла растениевъдство обхваща създаването, засяването, отглеждането и добиването на продукция от културните насаждения. Към растениевъдството се отнасят зърнените растения, техническите, фуражните култури, а така също и трайните насаждения и зеленчуците.

Развитието на растениевъдното производство в зависимост от географското му разпределение и в резултат на природните условия, са свързани с икономическа политика, международните пазари и техните стандарти, традициите и натрупания опит у населението. За комплексно действие на тези фактори определяща роля играе специализацията на растениевъдството във всеки отделен региони от страната. То се разпределя по състав, тип и продуктивност и за него влияние оказват и почвите, които са твърде различни, а това оказва влияние на структурата и производството върху растениевъдството в страната.

За развитие на растениевъдство и дума не може да става

Без да са осъществени най-съвременни агротехнически мероприятия, да са съобразени микроклиматични изменения, както и агроекологичните изисквания за отглеждане културите. Това е и начина, в който може да се говори на по следващ етап за развиване на интензивно растениевъдство.

В резултат на последните данни и статистики, които показват невероятни прирасти на ръста в населението, които не могат да бъдат компенсирани, въпреки нарасналите добиви и развитие от растениевъдството. Всичко това се свежда до високи темпове на ръст, които няма, как да бъдат задоволени въпреки производствените прирасти. 

Прочетена 3041 пъти