селско стопанство

Земеделие и селско стопанство

Тук може да откриете много полезна информация свързана със земеделието в България и чужбина.

Вторник, 19 Март 2013 09:58

Растениевъдството

Написана от 
Оценете
(0 гласа)

Растениевъдството е един от най-широко разпространените отрасли от годините насам. Днес достига такива мащаби, че едва ли има площ на планетата, която да не е засята и обработвана от човека.

И все пак в приложната наука, която изучава културните растения, растениевъдството има огромно стопанско значение; от него се добива един огромен дял от прехраната на Земята, то се разделя на множество подкатегории и се обработва с най-различни, модернизирани и напреднали технологии.

Растениевъдството се обособява и под вида на много други частни науки. Сред най-популярните у нас, които се отнасят към полските култури могат да се срещнат следните три основни дяла:

Зърнени житни култури; Бобови зърнени култури; Технически култури, които от своя страна се делят на влакнодайни, маслодайни, фуражни, кореноплодни култури; хранително-вкусови и етерично маслени култури.

От всички споменати растения отглеждани като вид култури у нас, най-голям пазарен дял имат зърнено-житните култури, които са растения от рода на житни растения. Те се култивират от човека и днес са се превърнали в значителна важност за прехраната на човечеството. В световен аспект житните растения заемат първо място сред добиваните растения.

Ползата от този вид култура е незаменима, несравнима и изключително ценна.

В ядливата част на плода е зърното, което се преработва с идеята да се превърне в брашно годно за хляба и множество други храни.

Всички растения като цяло съдържат комплекси от витамини и минерали, а самият процес на преработка, цели те да бъдат извлечени, чрез поредица от действия, които да съхранят най-ценните им качества.

В българия основно са застъпени два вида култури, в рамките, на които се развива предимно растениевъдството. Производството на царевица и пшеница.

Селскостопанските райони в отделните краища на страната се занимават и с други сортове култури като ръж, ечемик, овес, просо, трикриле, сорго и други.

Прочетена 1132 пъти