селско стопанство

Земеделие и селско стопанство

Тук може да откриете много полезна информация свързана със земеделието в България и чужбина.

Вторник, 19 Март 2013 09:56

Хранене и отглеждане на животните в биологичното стопанство

Написана от 
Оценете
(0 гласа)

Наред с множеството изисквания, които имат институциите по Земеделие и гори, Министерството и изискванията на ЕС, за развитие и отглеждане на стопански животни се нареждат и някои специфики по отношение на храненето, профилактиката им и т.н.

Ето и няои от тях, с които някои фермери вече са на ясно, а за други сега предстои да се информират.

Като основен принцип при хранене на добитъка от биологичен произход е те да бъдат отглеждани в органичните системи и да се хранят по специални за всеки отделен вид диети. Така например храненето на паша, трябва да е максимизирано, като се обогатява с добавяне на минерали, химически елементи и витамини. Всичко това е нужно, ако стопанските практики не са достатъчни да набавят необходимото. Разбира се за отглеждането на биологични животни, напълно забранени са храни съдържащи разтворими компоненти извлечени от храните, изкуствените амино-киселини, както и антибиотични обогатители.

За всичкият добитък отглеждан в органичните системи, изискването е да бъде хранен само с органичен фураж.

Стандартите изискват подробни описания за отглеждането на животните във фермата. За целта се водят дневници, в които се упоменава ръста,

движението на добитъка, заболявания и смъртност ако има такива. Всички видове ветеринарни и не такива лечебни процедури трябва да се вписват в дневниците.

Профилактиката на животните във времето се извършва като се избира подходяща порода животни и съответните методи на селекция, храненето е обогатено с достатъчно качествен фураж, предоставени са извеждания и достъп до пасища, с идеята това да подпомогне укрепване на защитните сили на организма на добитъка. Гъстотата на стадото също се изисква да се следи, а наред с това трябва да са спазени и съобразени с минимален брой животни, според изискванията, разположени на единица площ в обор. При лечение на животни се използват хомеопатични лекарствени средства, физиотерапевтични препарати, микроелементи, веществата и други разрешени от институциите за контрол над животните развъждани в стопанствата.

Прочетена 1163 пъти